Elitjuniorer

Elitjuniorerna består av ett fåtal spelare som är mycket tävlingsaktiva. De flesta är mellan 13 och 19 år.

Elitjuniorerna är i likhet med Salks seniorelitspelare kraftigt subventionerade. I likhet med Utvecklingsgruppen görs en uttagning av klubben. I regel görs uttagningen till Elitjuniorerna inför varje terminsstart.

Som elitjunior tränar man organiserat upp till fem dagar/vecka. Grundutbudet är detsamma som för Tävlingsjuniorerna, dvs. fysträning flera gånger/vecka, läxläsning, sociala aktiviteter, organiserad spontantennis på helgerna, lägerverksamhet och matchbevakning på de stora nationella tävlingarna. Därtill tillkommer en extra stor och mer individanpassad satsning bland annat avseende matchbevakning och utvecklingssamtal.

Alla elitjuniorer har en ansvarig tränare som man vid behov kan vända sig till. Spelare i Elitjuniorerna har liksom Tävlingsjuniorerna och spelarna i Tävlingsgruppen förmånen att spela fritt med varandra på lediga banor. Mycket träning och de flesta aktiviteter görs tillsammans med Tävlingsjuniorerna.

Salk har ambitionen att erbjuda en stimulerande och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö för alla barn och ungdomar. Salk har även som mål att i alla ålderskategorier nå framskjutna placeringar i junior-SM, både i lag och individuellt, samt i de större juniortävlingarna såsom SALK Open och Båstadtennisen. Klubben har också en övergripande målsättning att hjälpa sina bästa spelare i drömmen om att i framtiden kunna livnära sig på sin tennis eller att få sin utbildning betald genom collegespel i USA.

Fritt spontanspel på helger
Utöver möjligheten att träna gratis på lediga banor har spelarna i Elitjuniorerna möjlighet till eget spel på lördagar klockan 9-10 på bana 7, klockan 12-14 på bana 12 och klockan 16-18 på bana 12 samt på söndagar klockan 9-10 på bana 6 och klockan 15-16 på bana 14. Dessa banor är bokade i SALK JR från och med höstterminsstarten fram till påsklovet. Alla elitjuniorer är välkomna att spela spontant med varandra och med tävlingsjuniorerna på dessa tider. De som ska spela match samma dag har dock företräde på lördagar och söndagar klockan 9-10.

Bedömningspunkter för Elitjuniorer

Bedömningspunkter för att antagas till Elitjuniorverksamheten samt olika satsningar inom Elitjuniorerna är förutom flitigt tävlande i huvudsak följande:

  • Ambition/mål
  • Inställning/bidrag till gruppen
  • Resultat
  • Spelkapacitet
  • Fysisk kapacitet
  • Mental kapacitet
  • Närvaro
  • Går på NIU/RIG/heltidssatsning/distans/tennisprofil/är med i Team Sthlm/landslag
  • Miljö runt spelaren/uppbackning

Målet är att ligga i linje med Sverigeelit för sin ålder på dessa bedömningspunkter. Fysiska riktlinjer för landslag och regionslag följs, men kompletteras med interna riktlinjer från Salks fystränare. Punkterna bedöms till viss del i relation till övriga spelare på Salk. En helhetsbedömning görs och i särskilda fall kan även andra variabler än de som anges ovan tas i beaktning.

Kontakt

Ansvarig för Elitjuniorerna är Milos Sekulic, milos.sekulic@salk.se.

Anmälan och betalning

Uttagning till Elitjuniorerna görs av klubben, i regel inför varje terminsstart. Uppsägning av plats kan göras av spelaren vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Den som säger upp sin plats får inte deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Övrigt

Salk skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap. Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till medlem@salk.se.