Elitjuniorer

Elitjuniorerna består av ett tjugotal spelare som är mycket tävlingsaktiva. De flesta är mellan 12 och 19 år.

Elitjuniorerna är i likhet med Salks seniorelitspelare kraftigt subventionerade. Det är den enda delen av Salks barn- och ungdomssatsning där en uttagning görs av klubben. I regel görs uttagningen till Elitjuniorerna inför varje hösttermin.

Som elitjunior tränar man organiserat upp till fem dagar/vecka. Grundutbudet är detsamma som för Tävlingsjuniorerna, dvs. fysträning flera gånger/vecka, regelbunden läxläsning, sociala aktiviteter, organiserad spontantennis på helgerna, lägerverksamhet och matchbevakning på de stora nationella tävlingarna. Därtill tillkommer en extra stor och mer individanpassad satsning bland annat avseende matchbevakning och utvecklingssamtal.

Alla elitjuniorer har en ansvarig tränare som man vid behov kan vända sig till. Spelare i Elitjuniorerna har liksom Tävlingsjuniorerna och spelarna i Tävlingsgruppen förmånen att spela fritt med varandra på lediga banor. Mycket träning och de flesta aktiviteter görs tillsammans med Tävlingsjuniorerna.

SALK har ambitionen att erbjuda en stimulerande och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö för alla barn och ungdomar. SALK har även som mål att i alla ålderskategorier nå framskjutna placeringar i junior-SM, både i lag och individuellt, samt i de större juniortävlingarna såsom SALK Open och Båstadtennisen. Klubben har också en övergripande målsättning att hjälpa sina bästa spelare i drömmen om att i framtiden kunna livnära sig på sin tennis eller att få sin utbildning betald genom collegespel i USA.

Uttagningskriterier för olika satsningar inom Elitjuniorerna samt grad av ekonomisk subventionering är förutom flitigt tävlande bland annat inställning, resultat, potential, mognad, samarbetsförmåga och fysisk status (jämför Svenska Tennisförbundets uttagskriterier för juniorlandslagsaktiviteter).

Kontakt
Kontakta karim.benturki@salk.se vid frågor angående Elitjuniorerna.

Höstterminen 2018
Inomhussäsongen startar 10 september och pågår t o m 21 december.

 

SALK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap.Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till integritet@salk.se