Tävlingsjuniorer

Tävlingsjuniorerna består av omkring 40 spelare som är mycket tävlingsaktiva. Spelarna är mellan 13 och 19 år.

Tävlingsjuniorerna är en subventionerad grupp i Salks verksamhet. Som Tävlingsjunior tränar man organiserat minst 2 gånger/vecka. Utöver själva tennisträningen finns ett stort utbud med fysträning några gånger/vecka, regelbunden läxläsning, sociala aktiviteter, organiserad spontantennis på helgerna och lägerverksamhet.

Alla Tävlingsjuniorer har en gruppansvarig som man vid behov kan vända sig till. Spelare i Tävlingsjuniorerna, Elitjuniorerna och Tävlingsgruppen har förmånen att spela fritt med varandra på lediga banor. Mycket träning och de flesta aktiviteter görs tillsammans med Elitjuniorerna.

För att komma med i Tävlingsjuniorerna ska man ha deltagit i minst 12 sanktionerade tävlingar de senaste tolv månaderna. Detta berättigar till träning två gånger per vecka. De som spelar minst 12 tävlingar per år har rätt till minst två tennisträningar per vecka. Positiva undantag kan förekomma. Antagning till Tävlingsjuniorerna görs som grund enbart av elever som redan går i klubbens verksamhet.

För att bibehålla sin plats krävs minst 12 spelade tävlingar de senaste tolv månaderna (1 maj-30 april).

Fritt spontanspel på helger
Utöver möjligheten att träna gratis på lediga banor har spelarna i Tävlingsjuniorerna möjlighet till eget spel på lördagar klockan 9-10 på bana 7, klockan 12-14 på bana 12 och klockan 16-18 på bana 12 samt på söndagar klockan 9-10 på bana 6 och klockan 15-16 på bana 14. Dessa banor är bokade i SALK JR från och med höstterminsstarten fram till påsklovet. Alla tävlingsjuniorer är välkomna att spela spontant med varandra och med elitjuniorerna på dessa tider. De som ska spela match samma dag har dock företräde på lördagar och söndagar klockan 9-10.

Aktiviteter och vad som ingår i tävlingsjuniorer

•  Tennisträning minst två gånger i veckan
•  Fysträning två gånger i veckan
•  4 serielag representerar Salk i P18, F18, P15 och F15
•  Föräldrarträff 2 st (information och utbildning)
•  Tävlingsresor JSM Göteborg , Båstadtennis
•  Helenius Salk Open matchbevakning
•  Helenius Salk Open funktionärer (spelare och föräldrar), läs mer under rubriken ”Ideellt engagemang” här.

Datum

Vårterminen 2023 pågår mellan 9 januari – 9 juni.

Avgift

Terminsavgift VT23:
1 tim/vecka 5 800 kr
2 tim/vecka 8 140 kr
3 tim/vecka 9 400 kr
4 tim/vecka 10 230 kr

Kontakt

Kontakta andre.rizzoli@salk.se vid frågor angående Tävlingsjuniorerna.

Anmälan och betalning

Anmälan till Salks terminskurser görs inför varje höstterminsstart. Anmälan gäller både för höst- och vårterminen. Uppsägning kan göras vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Under dessa veckor försöker den verksamhetsansvariga att sätta in en ersättare genom provspel, vilket gör att den som säger upp sin plats inte får deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Övrigt

Salk skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför Salkhallens lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap.

Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till integritet@salk.se