Terminskurs vuxna

SALK erbjuder gruppträning för alla spelstyrkor på vardagar mellan kl 07-14 och 17-21 samt helger. Fyra deltagare per grupp. Träningen består av en 50 minuters lektion med tränare och 10 minuters egen uppvärmning. 

Datum

Vårterminen 2024 startar måndagen den 8 januari och pågår t o m lördagen den 8 juni.
Uppehåll görs den 29 mars-1 april, 1 maj, 9-12 maj och 6 juni.

Avgift

Terminsavgift VT24 (en matchkväll ingår i avgiften)
 
Vardagar kl 7 och 18-21 samt lördagar
Tors – lör 6 900 kr
Mån, ons 7 225 kr
Tis 7 550 kr
 
Vardagar kl 8 och mån – tors kl 17
Tors – lör 6 700 kr
Mån, ons 7 015 kr
Tis 7 330 kr
 
Vardagar kl 9-15
Tors – lör 6 200 kr
Mån, ons 6 490 kr
Tis 6 780 kr
 
 
Möjlighet till större grupper med mer flexibilitet och lägre terminsavgift
Från och med höstterminen 2022 finns en ny möjlighet för alla klubbens vuxenkursgrupper. Om samtliga i en grupp så önskar kan en grupp bestå av fler än fyra deltagare. Spelarna gör då sinsemellan upp vilka som är med vid respektive träningstillfälle, dock kan som mest fyra spelare delta under ett pass. Avgiften anpassas i dessa fall så att spelarna delar på den totala vuxenkursavgiften för fyra deltagare. Därutöver tillkommer endast en eventuell matchkvällsavgift för varje spelare. Kontakta verksamhetsansvariga Christer Dahl vid intresse att ta del av detta erbjudande.
 
För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Avgiften är 500 kr/år (blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften). Medlemskapet påförs automatiskt. 

Kontakt

Anmälan och betalning

Anmälan till en terminskurser görs inför varje höstterminsstart. Anmälan gäller både för höst- och vårterminen. Uppsägning kan göras vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Under dessa veckor försöker den verksamhetsansvariga att sätta in en ersättare genom provspel, vilket gör att den som säger upp sin plats inte får deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Vid anmälan nedan kommer du med i vår kö. Du kan få plats med en gång eller få vänta ett tag på att en plats ska bli ledig. Om du vill börja någon specifik termin så skriv det under ”övrigt”. 

ANMÄL DIG HÄR: intresseanmälan för vuxenkurs