Terminskurs vuxna

Salk erbjuder gruppträning för alla spelstyrkor. Fyra deltagare per grupp. Träningen består av en 50 minuters lektion med tränare och 10 minuters egen uppvärmning.
 
Spelperiod
Höstterminen 2021 startar fredagen den 27 augusti och slutar söndagen den 19 december.

Träningen är inställd:

5-7 november p g a Nordiska Veteranmästerskapen
 
Speltider
Vardagar mellan kl 07-14 och 18-21 samt helger. 
 
Kostnad
Vardag Kl 07-08 4 750 kr 16 tillfällen
Vardag Kl 08-09 4 080 kr 16 tillfällen
Vardag Kl 09-14 3 860 kr 16 tillfällen
Kväll & helg 4 750 16 tillfällen
 
För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Avgiften är 500 kr/år (blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften). Medlemskapet påförs automatiskt. 
 
Betalningsvillkor
Intresseanmälan avser helår fram till och med vårterminens slut. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen.
 
Uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast sista november skriftligt per mail till kursansvarig. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen. Om träning i undantagsfall behöver ställas in, så ersätts den i första hand med kompensationsträning och inte med återbetalning av kursavgift. 
 
Anmälan
Vid anmälan nedan kommer du med i vår kö. Du kan få plats med en gång eller få vänta ett tag på att en plats ska bli ledig. Om du vill börja någon specifik termin så skriv det under ”övrigt”. 

ANMÄL DIG HÄR: intresseanmälan för vuxenkurs   
 
Kontakt
Christer Dahl, 08-564 356 04, christer.dahl@salk.se