Terminskurs vuxna

Salk erbjuder gruppträning för alla spelstyrkor. Fyra deltagare per grupp. Träningen består av en 50 minuters lektion med tränare och 10 minuters egen uppvärmning.
 
Spelperiod
Vårterminen 2022 startar fredagen den 7 januari och slutar söndag 12 juni. 

Träningen är inställd:

Långfredag till Annandag Påsk 15-18 april
1 maj
26-29 maj Kristi Himmelfärd
6 juni Sveriges Nationaldag
 
Speltider
Vardagar mellan kl 07-15 och 18-21 samt helger. 
 
Kostnad vårterminen 2022
Tid kl 7-8, kväll och helg
20 ggr (mån, sön) 5 940 kr
21 ggr (tors, fre, lör) 6 240 kr
22 ggr (tis, ons) 6 535 kr
Tid kl 8-9
20 ggr (mån) 5 100 kr
21 ggr (tors, fre) 5 355 kr
22 ggr (tis, ons) 5 610 kr
Tid kl 9-15
20 ggr (mån) 4 820 kr
21 ggr (tors, fre) 5 060 kr
22 ggr (tis, ons) 5 300 kr
 
För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Avgiften är 500 kr/år (blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften). Medlemskapet påförs automatiskt. 
 
Betalningsvillkor
Intresseanmälan avser helår fram till och med vårterminens slut. Från och med andra speltillfället är man betalningsansvarig för hela terminen.
 
Uppsägning kan ske inför vårterminen och görs senast 30 november skriftligt per mail till kursansvarig. Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är man betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen. Om träning i undantagsfall behöver ställas in, så ersätts den i första hand med kompensationsträning och inte med återbetalning av kursavgift. 
 
Anmälan
Vid anmälan nedan kommer du med i vår kö. Du kan få plats med en gång eller få vänta ett tag på att en plats ska bli ledig. Om du vill börja någon specifik termin så skriv det under ”övrigt”. 

ANMÄL DIG HÄR: intresseanmälan för vuxenkurs   
 
Kontakt
Christer Dahl, 08-564 356 04, christer.dahl@salk.se