Terminskurs vuxna

Salk erbjuder gruppträning för alla spelstyrkor på vardagar mellan kl 07-14 och 17-21 samt helger. Fyra deltagare per grupp. Träningen består av en 50 minuters lektion med tränare och 10 minuters egen uppvärmning. 

Datum

Vårterminen 2023 startar måndagen den 9 januari och slutar söndagen den 11 juni. 
 
Träningen är inställd VT23:
7-10 april, 1 maj, 18-21 maj samt 6 juni
 
Höstterminen 2023 omfattar 16 träningstillfällen och börjar lördagen den 26 augusti med slut söndag 17 december. Träningen kommer vara inställd mellan den 4 – 5 november (Allhelgonahelgen).

Avgift

Terminsavgift VT23:
Kl 07-08, kväll och helg
20 ggr (mån, fre, lör, sön) 6 350 kr
21 ggr (tis, tors) 6 650 kr
22 ggr (ons) 6 950 kr
 
Kl 08-09 och mån-tors kl 17
20 ggr (mån, fre, lör, sön) 5 850 kr
21 ggr (tis, tors) 6 125 kr
22 ggr (ons) 6 400 kr
 
Kl 09-15
20 ggr (mån, fre. lör, sön) 5 350 kr
21 ggr (tis, tors) 5 600 kr
22 ggr (ons) 5 850 kr
 
En matchkväll ingår i avgiften. 
 
Terminsavgift HT23:
Vardagar mellan kl 7-8 är priset 5 575 kr
Vardagar mellan kl 8-9 är priset 5 415 kr
Vardagar mellan kl 9-14 är priset 5 015 kr
Kvällar och helger är priset 5 575 kr

En matchkväll ingår i anmälningsavgiften. Kursdeltagare har förtur till anmälan.

 
Möjlighet till större grupper med mer flexibilitet och lägre terminsavgift
Från och med höstterminen 2022 finns en ny möjlighet för alla klubbens vuxenkursgrupper. Om samtliga i en grupp så önskar kan en grupp bestå av fler än fyra deltagare. Spelarna gör då sinsemellan upp vilka som är med vid respektive träningstillfälle, dock kan som mest fyra spelare delta under ett pass. Avgiften anpassas i dessa fall så att spelarna delar på den totala vuxenkursavgiften för fyra deltagare. Därutöver tillkommer endast en eventuell matchkvällsavgift för varje spelare. Kontakta verksamhetsansvariga Christer Dahl vid intresse att ta del av detta erbjudande.
 
För att delta i kurserna krävs medlemskap i klubben. Avgiften är 500 kr/år (blir du medlem under höstterminen betalar du halva årsavgiften). Medlemskapet påförs automatiskt. 

Kontakt

Anmälan och betalning

Anmälan till Salks terminskurser görs inför varje höstterminsstart. Anmälan gäller både för höst- och vårterminen. Uppsägning kan göras vid valfritt tillfälle och av valfri anledning. Den som säger upp sin plats är betalningsskyldig för de gånger som har varit under terminen och därutöver under fyra verksamhetsveckor framåt i tiden. Under dessa veckor försöker den verksamhetsansvariga att sätta in en ersättare genom provspel, vilket gör att den som säger upp sin plats inte får deltaga på några träningar efter det att platsen har sagts upp. Undantaget är inför vårterminsstarten, då spelaren får fortsätta höstterminen ut under förutsättning att uppsägningen av vårterminsplatsen sker senast den 30 november.

Vid anmälan nedan kommer du med i vår kö. Du kan få plats med en gång eller få vänta ett tag på att en plats ska bli ledig. Om du vill börja någon specifik termin så skriv det under ”övrigt”. 

ANMÄL DIG HÄR: intresseanmälan för vuxenkurs